O titanu Titan a jeho slitiny nabízejí nejlepší poměr pevnosti k hmotnosti. Charakterizuje je vysoká odolnost proti korozi (kyseliny, chloridy a soli) a velmi široký rozsah provozních teplot: od -196 do 590 °C. Titan je alotropický kov, který podléhá transformaci...