DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

MOLIBDEN

molibdenMolibden to jeden z najrzadziej występujących pierwiastków na Ziemi, charakteryzuje się odpornością i trwałością w wysokich temperaturach. Jest bardzo popularny w przemyśle oświetleniowym i robi się z niego wsporniki oraz druty trzpieniowe w żarówkach halogenowych. Nasza firma oferuje produkty zawierające molibden oraz jego stopy.
Charakterystyka
WŁAŚCIWOŚCI MOLIBDENU
Chemiczne:
Liczba atomowa: 42 Masa atomowa: 95.96 Temperatura topnienia: 2623°C (2896°K lub 4753°F) Temperatura wrzenia: 4639°C (4912°K lub 8382°F) Faza w temperaturze pokojowej: Stała Klasyfikacja: Metal Okres: 5 Grupa: 6
Fizyczne:
Gęstość: 10.2g/cm3 Czystość: 99.95min Temperatura topnienia: 2623°C Temperatura wrzenia: 4639°C Twardość [HV]: 230 Przewodnictwo elektryczne: 34% IACS Wytrzymałość na rozciąganie: 120-200 psi (temp. pokojowa) 35-85 psi (500°C) 20-30 psi (1000°C) Elongacja: 45% (temp. otoczenia) Moduł sprężystości: 41 psi (500°C) 39 psi (1000°C) Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 4,9 x10-6°C
 
WŁAŚCIWOŚCI TZM
Fizyczne:
Gęstość: 10.2g/cm3 Czystość: 99,4% Mo-Ti-Zr-0,5% 0,08% Temperatura topnienia: 2623°C Temperatura wrzenia: 4612°C Twardość [HV]: 280 Przewodność cieplna: 0,48 Cal/cm2/cm°C/s Opór elektryczny: 6,85 mikro-om-cm Wytrzymałość na rozciąganie: 110 KSI (Mpa) RT Elongacja: 15% Moduł sprężystości: 46000KSI lub 320Gpa
 

Norma

NORMA ASTM B 387 – MOLIBDEN + TZM

molibden 99.95

molibden TZM

forma

pręt

blacha

pręt

blacha

norma

B 387

B 386

B 387

B 386

typ

361

361

364

364

skład chemiczny

C 0.010 max

O 0.007 max

N 0.002 max

Fe 0.01 max

Ni 0.005 max

Si 0.01 max

Mo reszta

C 0.010-0.04
O 0.030 max
N 0.002 max
Fe 0.01 max
Ni 0.005 max
Si 0.005 max
Ti 0.40-0.55
Zr 0.06-0.12
Mo reszta

Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]

450-515

655-690

585-790

690-830

Granica plastyczności 0.2% [MPa]

380-480

550

515-690

585-690

Elongacja %

10-18

10

5-18

8-10