ALLOY 800

ALLOY 800

Alloy 800

Alloy 800 nikiel

powstał w rezultacie wieloletnich badań nad stopami, które zachowują swoje właściwości chemiczne w środowiskach o wysokich temperaturach – odporność na utlenianie i nawęglanie oraz na inne czynniki korozyjnie występujące w wysokich temperaturach, zachowując przy tym swoją stabilną, austenityczną strukturę. Ten stop niklowo-żelazowo-chromowy cechuje się odpornością korozyjną również w środowiskach wodnych.

Oferujemy produkty w formie blach i arkuszy, prętów, drutu i rur.

Oznaczenie DINX10CrNiAlTi32-21
Numer materiałowy DIN1.4876
VdTÜV412, 434
BS
SAE
UNSN08800
DIN
ASTMB409
ASMESB409, A240, SA240

ALLOY 800, ZASTOSOWANIE

  • rurociągi
  • wymienniki ciepła
  • elementy poszycia elementów grzejnych
  • urządzenia do nawęglania
  • rury znajdujące się w reaktorach jądrowych

OBRÓBKA CIEPLNA

  • Wyżarzanie: 980 – 1060 ℃
  • Chłodzenie: szybkie za pomocą powietrza, gazu obojętnego lub wody

SPAWANIE

Do spawania Alloy 800 nie należy używać narzędzi z których korzystało się do spawania innych materiałów. Stanowisko pracy powinno być czyste i wolne od zanieczyszczeń. Zaleca się przeczyszczenie powierzchni spawalnych za pomocą acetonu.

FORMOWANIE

Alloy 800 nadaje się do formowania zarówno na zimno jak i gorąco oraz można go poddać obróbce mechanicznej. Formowanie na gorąco odbywa się w temperaturach od 900 – 1200 °C a następnie poddać szybkiemu schłodzeniu. Wszystkie formowane elementy powinny przed podgrzaniem być wolne od oleju, tłuszczu, zanieczyszczeń zawierających siarkę, gdyż nawet jej śladowa ilość może mieć wpływ na uszkodzenia materiału podczas obróbki cieplnej. Dotyczy to również innych zanieczyszczeń takich jak: fosfor, ołów czy innych metali o niskiej temperaturze topnienia.

Skład chemiczny (% masy)
NiFeCrCMn
Min.30,039,519,0
Max.35,023,00,101,50
SiCuAlTiS
Min.0,150,15
Max.1,00,750,600,60

 

Właściwości fizyczne
Temperatura topnienia1357 – 1385 [°C]
Gęstość7,94 [g∙cm-3]
Moduł elastyczności (około)208 [GPa]
Ciepło właściwe460 [J∙kg-1∙°C]
Przewodność cieplna11,5 [W∙m-1∙K -1]
Współczynnik rozszerzalności cieplnej14,4 [μm/μm/°C]
Opór właściwy9,89 [Ω/cm]
Temperatura Curie– 115°C