American Society of Mechanical Engineers (Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników), stowarzyszenie grupujące specjalistów w zakresie inżynierii mechanicznej, jedno z najstarszych stowarzyszeń zajmujących się normalizacją

« Back to Glossary Index