KONTAKT

KONTAKT

Kontakt z nami

WOLFTEN Sp. z o.o.
ul. Buforowa 125, hala 5
52-131 Wrocław, Polska
e-mail: wolften@wolften.pl
telefon: +48 71 333 47 16

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000604080
NIP PL8942937188
REGON 020722350
kapitał zakładowy 100.000,00zł

Kamil Wróblewski

Kamil Wróblewski

sprzedaż

kom. +48 604 304 111
k.wroblewski@wolften.pl
Maciej Konys

Maciej Konys

sprzedaż

kom. +48 603 575 500
m.konys@wolften.pl
Michał Siemieniec

Michał Siemieniec

sprzedaż

kom. +48 603 600 262
m.siemieniec@wolften.pl
Magdalena Sobczak

Magdalena Sobczak

logistyka

kom. +48 533 304 111
m.sobczak@wolften.pl
Tomasz Markiewicz

Tomasz Markiewicz

sprzedaż

kom. +48 666 322 033
t.markiewicz@wolften.pl
Małgorzata Klyszcz

Małgorzata Klyszcz

realizacja zamówień

kom. +48 728 370 776
m.klyszcz@wolften.pl