Proszki sferyczne

W ofercie firmy Wolften znajdują się proszki sferyczne metali oraz stopów metali przeznaczone do druku 3D. Do najpopularniejszych materiałów należą proszki z tytanu oraz z wolframu i molibdenu, a także proszki ze stopów niklu oraz ze stopów kobaltu. Na zamówienie prowadzimy również sprzedaż proszków sferycznych z innych metali.

Proszki sferyczne w ofercie Wolfren

CoCrMo jest stopem kobaltowym wykorzystywanym tam, gdzie wymagany jest materiał o wysokiej twardości lub materiał wysoko wypolerowany i szczególnie odporny na ścieralność. Wykorzystywany jest często jako budulec implantów stosowanych w endoprotezoplastyce stawu kolanowego, stawu biodrowego lub w protetyce dentystycznej.
Alloy 625 jest stopem używanym ze względu na swoją wytrzymałość oraz odporność na korozję. Dzięki połączeniu elementów stopowych cechuje się wysoką odpornością na działanie szerokiego zakresu różnych środowisk korozyjnych oraz efekty działań wysokich temperatur, takich jak ultenianie lub nawęglanie. Stop wykorzystywany jest do budowy śmigieł, systemów kanałowych w samolotach oraz systemów wydechowych.
Alloy 718 to stop niklowo-chromowo-żelazo-molibdenowy utwardzany wydzieleniowo. Może być łatwo obrabiany w stanie wyżarzonym. Cehuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi w perspektywie krótko- i długoterminowej eksploatacji oraz odpornością na zmęczenie w stanie utwardzonym wydzieleniowo. Dzięki swym właściwościom stop ten jest wykorzystywany do wielu zastosowań, m.in. przy budowie rakiet na paliwa ciekłe.
Ti6Al4V jest stopem alfa-beta używanym tam, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość materiału – w przemyśle lotnicznym, energetycznym, wydobywczym oraz do budowy platform wiertniczych. Cechuje go świetna biokompatybilność oraz osteointegracja, co jest wykorzystywane przede wszystkim tam, gdzie dochodzi do bezpośredniego kontaktu z tkanką lub kością.
Oferujemy proszki wolframowe o dowolnych parametrach – wielkości, rozkładzie i gęstości nasypowej ziarna. Produkt przygotowujemy i dostarczamy według wskazań technicznych klienta. Proszki wolframowe o sferycznym kształcie wykorzystuje się szeroko w druku 3D, choć znajdują zastosowanie również w innych technikach, np. we wtryskowym formowaniu metali (MIM).
Dostarczamy proszki molibdenowe według specyfikacji technicznej otrzymanej od klienta i we wskazanej formie. Zapewniamy krótkie terminy dostaw, w tym w systemie just-in-time.

Zastosowanie proszków sferycznych z metalu

Proszki sferyczne stosowane w druku 3D oraz we wtryskowym formowaniu metali mają coraz szersze zastosowanie w wielu branżach. Z ich pomocą wytwarza się m.in. pierścienie całunowe do turbin, turbiny gazowe oraz śmigła. Możliwość uformowania dowolnego kształtu, a przy tym zachowanie pożądanych właściwości poszczególnych metali, takich jak odporność na korozję i wysokie temperatury, wytrzymałość czy biokpompatybilność, sprzyja produkcji komponentów wykonywanych tą technologią stosowanych w samolotach, rakietach, wymiennikach ciepła, czy w systemach wydechowych, a także w protetyce dentystycznej i ortopedycznej.


pierścienie całunowe do turbin

rury w wymiennikach ciepła

rakiety na paliwa ciekłe

komponenty samolotów

komponenty systemów hydraulicznych


endoprotezy kolan i bioder

protetyka dentystyczna

turbiny gazowe

śmigła

systemy wydechowe

Metody wytwarzania proszków sferycznych

Atomizacja gazowa
Proces atomizacji gazowej polega na roztopieniu stopu w piecu próżniowym. Dlaczego próżniowym? Ponieważ dzięki temu możliwe jest monitorowanie zawartości pierwiastków międzywęzłowych w wytopie. Piec umieszczony jest powyżej komory atomizacyjnej, tak, aby umożliwić bezpośredni zrzut materiału do atomizera. Następnie, swobodnie opadający wytop jest spryskiwany azotem lub argonem pod wysokim ciśnieniem powodując atomizację materiału, jego krystalizację w formie sferycznej, a zarazem zabezpiecza przed utlenieniem oraz zanieczyszczeniami. Wielkość cząstek oraz ich rozkład może być do pewnego stopnia regulowany poprzez zmianę ilości rozpylanego gazu. W przypadku reaktywnych stopów, takich jak Ti6Al4V, występuje szczególnie wysokie ryzyko zanieczyszczeń pochodzących z otaczającej atmosfery lub tygli, dlatego w takich przypadkach materiał wprowadzany jest do atomizera w formie pręta. Pręt jest roztapiany za pomocą cewki indukcyjnej, bez obecności tygla. Metoda ta nazywa się indukcją elektrodą z gazem obojętnym (EIGA).

Atomizacja plazmowa
W atomizacji plazmowej stop jest wprowadzany do komory atomizacyjnej w formie drutu, który jest roztapiany za pomocą palników plazmowych i natychmiast jest spryskiwany obojętnym gazem pod wysokim ciśnieniem. W ten sposób uzyskuje się proszek bardzo sferyczny o dużym rozdrobnieniu (0-200 μm). Pewną odmianą tej metody jest zastosowanie elektrod obrotowych, które wykorzystują pręty zamiast drutu. W tym przypadku, szybko obracający się pręt jest roztapiany w komorze atomizacyjnej za pomocą palników plazmowych w obecności gazu obojętnego, a uwolnione drobinki ulegają krystalizacji jeszcze przed dotknięciem ścian komory atomizacyjnej. Za pomocą tej metody uzyskuje się jeszcze drobniejsze ziarna (0-100 μm). Atomizacja plazmowa jest wykorzystywana do produkcji proszków tytanowych.