POLITYKA JAKOŚCI

Polityka jakości WOLFTEN

Polityka jakości

Wydanie VI, Wrocław, 4.05.2020

WOLFTEN Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem prywatnym działającym m.in. w branży lotniczej jako dystrybutor wyrobów hutniczych i elementów z metali nieżelaznych.

Długoterminowym celem strategii naszego przedsiębiorstwa jest zajęcie znaczącej pozycji na rynku dostawców wyrobów hutniczych i elementów z metali nieżelaznych stąd też podjęliśmy decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN 9120:2016. Działamy w oparciu o wymagania Klienta, a spełnienie jego oczekiwań jest naszym najwyższym celem.

Naszą Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami EN 9120:2016 oraz ISO 9001:2015
  • Ciągłe dążenie do wzrostu zadowolenia klienta;
  • Utrzymanie najwyższej klasy infrastruktury techniczno-magazynowej;
  • Budowanie personelu w oparciu o doświadczoną kadrę i ciągłe podnoszenie jego kwalifikacji;
  • Zaangażowanie wszystkich pracowników w jakość – począwszy od Zarządu, kończąc na wykonawcach najprostszych czynności;
  • Dystrybucję wyrobów hutniczych i elementów z metali nieżelaznych przy wykorzystaniu sieci kwalifikowanych dostawców, tak aby ciągle podnosić jakość naszych wyrobów;
  • Ciągłe doskonalenie procesów w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością;
  • Systematyczne wprowadzanie działań odpowiednich do zidentyfikowanych potencjalnych korzyści i zagrożeń.

Zarząd WOLFTEN, świadomy tego, że rozwój i ciągłe doskonalenie jest podstawą do realizacji strategii, zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i jego procesów.

Zarząd WOLFTEN, świadomy skutków, jakie niosą ze sobą niezgodności, zobowiązuje się do spełnienia wymagań stawianych Organizacji przez ustalone normy i przepisy prawa, a także przez klientów.

Maciej Konys

Prezes Zarządu WOLFTEN Sp. z o.o.