Polityka jakości

Wydanie V

Wrocław, 12.04.2019

 

WOLFTEN Sp. z o.o.jest przedsiębiorstwem prywatnym działającym m.in. w branży lotniczej jako dystrybutor wyrobów hutniczych i elementów z metali nieżelaznych.

Długoterminowym celem strategii naszego przedsiębiorstwa jest zajęcie znaczącej pozycji na rynku dostawców wyrobów hutniczych i elementów z metali nieżelaznych stąd też podjęliśmy decyzję o wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą EN 9120:2016. Działamy w oparciu o wymagania Klienta i spełnienie jego oczekiwań jest naszym najwyższym celem.

Naszą Politykę Jakości realizujemy poprzez:

  • Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami EN 9120:2016 oraz ISO 9001:2015
  • Ciągłe dążenie do wzrostu zadowolenia klienta
  • Utrzymanie najwyższej klasy infrastruktury techniczno-magazynowej
  • Budowanie personelu w oparciu o doświadczoną kadrę i ciągłe podnoszenie jego kwalifikacji
  • Zaangażowanie wszystkich pracowników w jakość – począwszy od Zarządu, kończąc na wykonawcach najprostszych czynności
  • Dystrybucję wyrobów hutniczych i elementów z metali nieżelaznych przy wykorzystaniu sieci kwalifikowanych dostawców, tak aby ciągle podnosić jakość naszych wyrobów
  • Ciągłe doskonalenie procesów w ramach wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością
  • Systematyczne wprowadzanie działań odpowiednich do zidentyfikowanych potencjalnych korzyści i zagrożeń

Zarząd WOLFTEN, świadomy że rozwój i ciągłe doskonalenie jest podstawą do realizacji strategii zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością i jego procesów.

Zarząd WOLFTEN świadomy skutków jakie niosą ze sobą niezgodności, zobowiązuje się do spełnienia całości wymagań stawianych Organizacji, w tym wymagań mających zastosowanie norm, przepisów i Klienta.

Prezes Zarządu WOLFTEN Sp. z o.o.