BRANŻE

BRANŻE

Branże, które obsługujemy

Lotnicza

Tytan i jego stopy są powszechnie stosowane w przemyśle lotniczym przede wszystkim ze względu na niską gęstość, wysoką wytrzymałość mechaniczną, dobrą stabilność cieplną oraz odporność na korozję w warunkach eksploatacji.

więcej informacji ⟶

Chemiczna

Materiały stosowane w branży chemicznej charakteryzują się przede wszystkim bardzo dobrą odpornością na korozję oraz możliwością pracy w wysokich temperaturach. Ze względu na posiadane własności w przemyśle chemicznym wykorzystywane są głównie stopy niklu, tytanu oraz molibdenu.

więcej informacji ⟶

Petrochemiczna

Materiały wykorzystywane w przemyśle petrochemicznym powinny charakteryzować się przede wszystkim  wysoką odpornością na korozję, wysokie temperatury oraz odpornością na działanie wysokiego ciśnienia.

więcej informacji ⟶

Zbrojeniowa

Dzięki bardzo dużej różnorodność aplikacji w przemyśle zbrojeniowym znalazła tu zastosowanie niemal każda grupa metali i stopów. Do najważniejszych materiałów zaliczyć należy stopy Ni, Ti, Fe, Co, Al, Mo, W, Mg.

więcej informacji ⟶

Energetyczna

Stopy na bazie niklu są obok stali najczęściej wykorzystywanym materiałem w branży energetycznej. Główne zastosowanie odnajdują w aplikacjach gdzie panują wysokie temperatury. Z niklu i jego stopów wykonuje się turbiny gazowe, kotły, wymienniki ciepła, itd..

więcej informacji ⟶

Medyczna

W inżynierii biomedycznej szerokie zastosowanie znalazł tytan. Najważniejsze cechy które predysponują go do tego typu zastosowań to wysoka wytrzymałość, niska gęstość oraz  znakomita odporność korozyjna. Ze stopów tytanu wykonuje się głównie implanty charakteryzujące się relatywnie niskim (jak na metal) modułem Younga.

więcej informacji ⟶

Stoczniowa

Materiały stosowane w przemyśle stoczniowym i Off-Shore w związku z możliwością kontaktu z wodą morską charakteryzują się bardzo wysoką odpornością korozyjną. Te kryteria doskonale spełniają elementy wykonane z miedzioniklu.

więcej informacji ⟶

Jubilerska

Tytan znalazł zastosowanie w branży jubilerskiej głównie ze względu na wysoką odporność korozyjną oraz względnie wysoką odporność na odkształcenia. Tytan na pierwszy rzut oka jest podobny do platyny jednak jest od niej twardszy oraz bardziej ciągliwy.   

więcej informacji ⟶

Automotive

Tytan znalazł zastosowanie w branży motoryzacyjnej głównie ze względu na bardzo dobry stosunek wytrzymałości do masy (wytrzymałość względna). Uwzględniając wysoką (w porównaniu do stali) cenę tytanu jest on stosowany głównie w sportach motorowych oraz do produkcji droższych modeli samochodów.

więcej informacji ⟶

Elektryczna

W branży elektrycznej i elektronicznej szerokie zastosowanie znajduje cały szereg metali nieżelaznych: Tantal (produkuje się z niego m.in. elementy kondensatorów), nikiel (m.in., w bateriach niklowo-kadmowych) czy wolfram.

więcej informacji ⟶

Sportowa

Znakomita wytrzymałość względna, bardzo dobra odporność na korozję oraz relatywnie niski moduł Younga sprawiają że w branży sportowej coraz powszechnie wykorzystywane  są stopy tytanu.

więcej informacji ⟶

Metalurgiczna

Materiały wykorzystywane w przemyśle metalurgicznym powinny charakteryzować się przede wszystkim dobrymi własnościami w wysokich temperaturach. W próżniowych piecach przemysłowych, w których temperatura sięga 1500°C powszechnie wykorzystywane są stopy na bazie wolframu i molibdenu.

więcej informacji ⟶