BRANŻE

Nasze produkty znajdują zastosowanie w wielu branżach

 

Metale nieżelazne, takie jak tytan, wolfram, nikiel, tantal i molibden, ze względu na swoje właściwości, mają szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Są cenione ze względu na wysoką wytrzymałość, odporność na korozję i wysokie temperatury, a także ze względu na dobrą stabilność cieplną. Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów, elastyczność oraz dopasowanie do wymogów klientów zaowocowały stałą współpracą z firmami z różnych sektorów. Dostarczamy materiały do podmiotów z branży lotniczej, chemicznej i petrochemicznej, zbrojeniowej, energetycznej i elektrycznej, a także medycznej, stoczniowej, automotive i innych.

Oferowane przez nas produkty spełniają wymagania wielu restrykcyjnych norm, a potwierdzeniem zachowania wysokiej jakości procesów zakupowych w naszej firmie są certyfikaty AS 9120 oraz ISO 9001:2015.

branża lotnicza

Branża lotnicza

Tytan i jego stopy są powszechnie stosowane w przemyśle lotniczym, przede wszystkim ze względu na niską gęstość, wysoką wytrzymałość mechaniczną, dobrą stabilność cieplną oraz odporność na korozję.

branża chemiczna

Branża chemiczna

W przemyśle chemicznym wykorzystuje się przede wszystkim stopy niklu, tytanu oraz molibdenu. Materiały te charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na korozję oraz na wysokie temperatury.

branża petrochemiczna

Branża petrochemiczna

Materiały wykorzystywane w przemyśle petrochemicznym charakteryzują się wysoką odpornością na korozję i wysokie temperatury, a także zachowują swoje właściwości przy wysokim ciśnieniu.

branża zbrojeniowa

Branża zbrojeniowa

Zastosowanie w przemyśle zbrojeniowym ma niemal każda grupa metali i ich stopów. Do najczęściej wykorzystywanych zaliczamy stopy tytanu, niklu, żelaza, kobaltu, aluminium, molibdenu, wolframu i magnezu.

branża eneregtyczna

Branża energetyczna

Stopy na bazie niklu są, obok stali, najczęściej wykorzystywanymi materiałami w branży energetycznej. Ze względu na ich odporność na wysokie temperatury wykonuje się z nich m.in. turbiny gazowe, kotły oraz wymienniki ciepła.

branża medyczna

Branża medyczna

Tytan posiada wysoką wytrzymałość, niską gęstość oraz znakomitą odporność korozyjną, dzięki czemu znalazł szerokie zastosowanie w inżynierii biomedycznej. Z jego stopów wykonuje się implanty stomatologiczne oraz protezy ortopedyczne.

branża stoczniowa

Branża stoczniowa

Materiały stosowane w przemyśle stoczniowym i Off-Shore, ze względu na stały kontakt z wodą morską, muszą cechować się bardzo wysoką odpornością korozyjną. To kryterium doskonale spełniają elementy wykonane z miedzioniklu.

branża jubilerska

Branża jubilerska

Tytan znalazł zastosowanie w branży jubilerskiej głównie ze względu na dużą odporność korozyjną oraz względnie wysoką odporność na odkształcenia. Tytan na pierwszy rzut oka jest podobny do platyny, jednak jest od niej twardszy oraz bardziej ciągliwy.

branża automotive

Branża automotive

Tytan cechuje bardzo dobry stosunek wytrzymałości do masy (wytrzymałość względna). Jest on stosowany głównie w sportach motorowych oraz do produkcji droższych modeli samochodów.

branża elektroniczna

Branża elektroniczna

W branży elektronicznej i elektrycznej szerokie zastosowanie znajduje cały szereg metali nieżelaznych. Z tantalu produkuje się m.in. elementy kondensatorów, z kolei z niklu robione są baterie niklowo-kadmowe. Zastosowanie w tej branży mają także wolfram i molibden.

branża sportowa

Branża sportowa

Znakomita wytrzymałość względna, bardzo dobra odporność na korozję oraz relatywnie niski moduł Younga sprawiają, że w branży sportowej coraz powszechniej wykorzystywane są stopy tytanu.

branża metalurgiczna

Branża metalurgiczna

Materiały wykorzystywane w przemyśle metalurgicznym charakteryzują się odpornością na działanie wysokich temperatur. W próżniowych piecach przemysłowych, w których temperatura sięga 1500°C, powszechnie wykorzystywane są stopy na bazie wolframu i molibdenu.