POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem wolften.pl, zwanej dalej „stroną”, w szczególności informacje o plikach cookies używanych na stronie oraz informacje na temat sposobu i celu przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach strony.

Administrator danych

Właścicielem strony oraz Administratorem Danych Osobowych jest firma WOLFTEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Buforowa 125, 52-131 Wrocław wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000604080, NIP PL8942937188, REGON 020722350.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Pliki cookies

Informujemy, że poprzez korzystanie ze strony użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie plików cookies i im podobnych w swoim urządzeniu końcowym, a także na korzystanie z zapisanych w nich informacji w celu dopasowania treści, w tym reklam do swoich indywidualnych preferencji.

Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi strony, w tym, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także, aby tworzyć anonimowe statystyki strony oraz poprawić wydajność i efektywność korzystania ze strony.

Pliki cookies strony są wykorzystywane do następujących celów:

 • dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony;
 • tworzenia i analizy statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony;
 • możliwości zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień strony;
 • odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie;
 • w każdym innym celu zgodnym z prawem, wynikającym z przesłanego zapytania.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym na stronie jest dobrowolne, jednakże bez ich udostępnienia Operator nie będzie w stanie zrealizować celu, w jakim dane osobowe zostały przekazane.

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) informujemy, że dane osobowe zebrane poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej przetwarzane będą na zasadach opisanych poniżej.

 • Administratorem danych osobowych jest Wolften Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 125, 52-131 Wrocław.
 • Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: właściciel/administrator strony, jego pracownicy oraz współpracownicy. Dane osobowe mogą ponadto zostać przekazane do podmiotów realizujących usługi na rzecz Operatora, z którymi Operator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, rekrutacyjne, kadrowo-płacowe, księgowe oraz usługi obsługi prawnej.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 • Osoba uprawniona ma prawo uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia (bycia zapomnianym) danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto w dowolnym momencie osoba uprawniona może cofnąć zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody dokonane zostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W celu skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt 1.6 powyżej należy skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych powołanym przez Operatora poprzez przesłanie zgłoszenia: w formie elektronicznej na adres poczty e-mail: [email protected]. Pełnomocnik nie jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w rozumienie RODO.
 • Osoba uprawniona posiada również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W toku przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianie, z uwagi na rozwój technologiczny oraz modyfikację istniejących standardów. W związku z tym Administrator zobowiązuje się okresowo i regularnie dokonywać weryfikacji Polityki celem wprowadzenia jak najbardziej aktualnych uregulowań, zarówno prawnych, jak i technologicznych.