POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wprowadzenie

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest  dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem wolften.pl, w szczególności informacje o plikach cookies używanych na stronie oraz informacje na temat  sposobu i celu przetwarzania danych osobowych gromadzonych w ramach strony.

Definicje

1.1. Administrator – WOLFTEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Buforowa 125, hala 5, 52 -131 Wrocław), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000604080, REGON: 020722350, NIP: 8942937188, BDO 000150172, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych,
1.2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5. Serwis – www.wolften.pl
1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.
1.7. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.

I. Polityka prywatności Serwisu

1. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Korzystanie z niektórych jej modułów lub funkcji uwarunkowane jest udostępnieniem danych o lokalizacji urządzenia mobilnego wykorzystywanego do użytkowania Serwisu. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
2. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie
A) Korzystanie z Serwisu
Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

B) Formularz kontaktowy
Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Pliki cookie
Administrator w ramach Serwisu korzysta z plików cookie. Cele i zasady dotyczące korzystania z plików cookie znajdują się w Polityce cookies poniżej.

4. Okres przetwarzania Danych osobowych
4.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Uprawnienia Użytkownika
5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.

5.2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.

5.3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez [email protected].

5.4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Odbiorcy Danych osobowych
6.1. W związku z realizacją usług Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom usług IT pozwalającym na prawidłowe korzystanie z Serwisu.
6.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne, jednak niezbędne do obsługi przekazanego zgłoszenia.

8. Dane kontaktowe
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://wolften.pl/pl/kontakt/ .

9. Zmiany Polityki prywatności
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 24.04.2024r.

II. Polityka cookies

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji Użytkownika (np. wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji Użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

1. Do czego są wykorzystywane Pliki cookie w Serwisie?
1.1. Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.
1.2. Administrator wykorzystuje Pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym użyciu Serwisu lub zmieni swoje preferencje przez panel użytkownika w trakcie jej użytkowania.
1.3. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika).
2. Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie?

Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:

RODZAJ OPIS
Niezbędne Pliki cookie Te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jej podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.
Opcjonalne Pliki cookie Z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies:
 • funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu;
 • analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisu. Pomagają rozpoznać, które jej funkcje są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po Serwisie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu;
 • reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych Serwisach lub serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników.

3. Czy w Serwisie używane są Pliki cookie podmiotów trzecich?
Korzystając z Serwisu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

PODMIOT TRZECI OPIS
Dostawcy usług analitycznych W celu lepszego zrozumienia, jak działa Serwis, Administrator współpracuje z dostawcami usług analitycznych takimi jak Google Ireland Limited. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystują oni dane Użytkowników, znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#europeanrequirements
Partnerzy reklamowi Partnerzy reklamowi Administratora mogą używać cookies reklamowych, by wyświetlać reklamy, które ich zdaniem będą najbardziej interesujące dla Użytkownika, oraz by mierzyć efektywności takich reklam w Serwisie.

4. Jak długo przechowywane są Pliki cookie?
W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne pliki cookie. Poniżej znajduje się więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane:

RODZAJ OPIS
Sesyjne Pliki cookie Niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub jej wyłączenia. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
„Stałe” Pliki cookie „Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść.
 • CookieLawInfoConsent, żywotność: 1 rok
 • cookielawinfo-checkbox-necessary, żywotność: 1 rok
 • cookielawinfo-checkbox-non-necessary, żywotność: 1 rok
 • cookielawinfo-checkbox-functional, żywotność: 1 rok
 • cookielawinfo-checkbox-performance, żywotność: 1 rok
 • cookielawinfo-checkbox-analytics, żywotność: 1 rok
 • cookielawinfo-checkbox-advertisement, żywotność: 1 rok
 • cookielawinfo-checkbox-others, żywotność: 1 rok

5. Jak można zmienić ustawienia w zakresie cookies?

W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodą (CMP), aby ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie cookies.
Użytkownik może za pomocą CMP zmieniać swoje ustawienia dotyczące Plików cookie. CMP pozwala:

 • pozyskać szczegółowe informacje na temat Plików cookie wykorzystywanych w Serwisie oraz zaufanych partnerów Administratora;
 • wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie przez Administratora i zaufanych partnerów opcjonalnych Plików cookie;
 • zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.

6. Zmiany Polityki cookies
Polityka cookies jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki cookies została przyjęta i obowiązuje od 24.04.2024r.