ASTM International

ASTM, ang. American Society for Testing and Materials czyli Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów to międzynarodowa organizacja opracowującą normy.

ASTM

« Back to Glossary Index