ASTM International (American Society for Testing and Materials – Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów) – międzynarodowa organizacja opracowującą normy.

« Powrót do słownika