Azotowanie to obróbka cieplno-chemiczna polegająca na dyfuzyjnym nasyceniu powierzchni metalu azotem. W jej efekcie tworzy się warstwa wierzchnia, której struktura i skład fazowy zależy od temperatury, czasu, składu chemicznego przedmiotu i atmosfery.

« Back to Glossary Index