Biokompatybilność, lub biozgodność to cecha substancji lub materiału warunkująca jego prawidłowe działanie w żywym organizmie. Materiał o dużej biozgodności powinien charakteryzować się następującymi cechami:

  • brak toksyczności;
  • brak wpływu na układ odpornościowy organizmu;
  • niewywoływanie hemolizy.
« Back to Glossary Index