Chlorany, sole tlenowe kwasów chloru, używane m.in. jako środki dezynfekcyjne oraz bielące w przemyśle spożywczym – chlorany(I), lub do wyrobu materiałów wybuchowych – głównie chlorany(VII) amonu. Najczęściej stosuje się chlorany potasu, sodu i wapnia.

« Back to Glossary Index