Ciągnienie jest procesem technologicznym stosowanym w metalurgii, który polega na formowaniu pręta lub drutu poprzez przeciąganie materiału wyjściowego w postaci: prasówki, walcówki, krajki. W wyniku tego następuje zmniejszenie średnicy obrabianego przedmiotu oraz jego wydłużenie, może także nastąpić zmiana przekroju poprzecznego obrabianego materiału. Podczas tego procesu procesu następuje umocnienie materiału, zwiększenie właściwości wytrzymałościowych kosztem własności plastycznych.

« Back to Glossary Index