Ciepło właściwe to współczynnik określający skłonność ciała do łatwiejszej lub trudniejszej zmiany temperatury pod wpływem dostarczonej energii cieplnej, ściśle związany ze wzorem na ilość energii cieplnej potrzebnej do ogrzania lub ochłodzenia ciała.

« Back to Glossary Index