Norma stworzona przez Niemiecki Instytut Normalizacyjny (Deutsches Institut für Normung)

« Powrót do słownika