Gęstość nasypowa – masa suchego materiału podzielona przez całkowitą objętość (ciała stałego oraz porów), którą materiał zajmuje. Dotyczy substancji sypkich: piasku, pospółki, kruszywa i różnych proszków.

« Back to Glossary Index