Gęstość to stosunek masy substancji do zajmowanej przez nią objętości.

« Powrót do słownika