Granica przemiany fazowej to granica między fazami układu dwufazowego, np. ciecz-ciało stałe, na której następuje zmiana fizykochemicznych właściwości układu. W przypadku, że fazy są ciałami krystalicznymi (takimi jak stopy metali), można wyróżnić następujące rodzaje tych granic o różnej koincydencji:

  • Granice koherentne, które wykazują zgodność wszystkich węzłów obu sieci;
  • Granice półkoherentne, które wykazują zgodność części węzłów obu sieci;
  • Granice niekoherentne, które nie wykazują zgodności węzłów sieci;
Granica przemiany fazowej
« Back to Glossary Index