Granica przemiany fazowej – granica między fazami układu dwufazowego, na której następuje zmiana fizykochemicznych właściwości układu.

« Powrót do słownika