Kąt tarcia wewnętrznego – parametr wytrzymałości gruntów i skał na ścinanie. Zależy on od składu mineralnego, stopnia obtoczenia i wysortowania ziaren, a także ich wzajemnego ułożenia, czyli stopnia zagęszczenia.

« Back to Glossary Index