Materiał kompozytowy (kompozyt) – jest to materiał o strukturze niejednorodnej, utworzony z co najmniej dwóch komponentów o różnych właściwościach. Właściwości nigdy nie są sumą, czy średnią właściwości jego składników. Kompozyt składa się z osnowy (lepiszcza), która ma na celu utrzymanie razem zbrojenia, zapewnia wytrzymałość na ściskanie, elastyczność, nadaje kształt wyrobom oraz ze zbrojenia (komponent konstrukcyjny), którego zadaniem jest poprawienie właściwości mechanicznych materiału i jego wzmocnienie.
Kompozyty dzieli się ze względu na: rodzaj osnowy, rodzaj zbrojenia oraz właściwości.

Kompozyt- podział:

 • cząsteczkowe
  • duże cząsteczki
  • z wydzieleniami
 • wzmacnianie włóknami
  • ciągłe
  • nieciągłe
   • uporządkowane
   • przypadkowe
 • strukturalne
  • laminaty
  • warstwowe

Przykłady komponentów:

 • mikrokompozyty, nanokompozyty
 • stopy strukturalne: są rodzajem stopów metali, metali z niemetalami, polimerów między sobą oraz polimerów z metalami i niemetalami o bardzo regularnej mikrostrukturze – przykładem tego rodzaju kompozytu jest stal damasceńska, duraluminium, miedziowolfram.

Kompozyt

« Back to Glossary Index