Metal nieżelazny wysokiej czystości

to metal nieżelazny o małej zawartości zanieczyszczeń lub oczyszczony specjalnymi metodami.

Metale nieżelazne (metale kolorowe) to nazwa techniczna metali innych niż żelazo i stopów metali niezawierających żelaza.

Metale nieżelazne – podział

 • Metale lekkie
  • łatwo topliwe
   • magnez
   • aluminium
  • trudno topliwe
   • magnez
   • aluminium
 • Metale ciężkie
  • łatwo topliwe
   • cynk
   • kadm
   • cyna
   • ołów
   • bizmut
  • trudno topliwe
   • cyrkon
   • kobalt
   • nikiel
   • miedź
   • pallad
   • srebro
   • platyna
   • złoto
  • bardzo trudno topliwe
   • molibden
   • tantal
   • wolfram
metale nieżelazne wysokiej czystości
« Back to Glossary Index