Metal nieżelazny to każdy metal (z wyjątkiem żelaza) i pierwiastek półprzewodnikowy zawierający zanieczyszczenia i nie zawierający dodatków stopowych.

« Powrót do słownika