Metal rafinowany to metal oczyszczony zazwyczaj w procesie elektrorafinacji, rektyfikacji, rafinacji ogniowej lub chemicznej, otrzymany z metalu surowego, odpadów lub złomów.

« Back to Glossary Index