Metal surowy to metal otrzymywany zazwyczaj w procesie hutniczym, chemicznym lub elektrolizy z pierwotnych surowców metalonośnych lub surowców wtórnych.

« Back to Glossary Index