Metalurgia – jest to nauka o metodach otrzymywania metali, obejmuje również swoim zakresem m. in. przeróbkę plastyczną , odlewnictwo, metaloznastwo, metalurgię ekstrakcyjną. Zajmuje się ustalaniem technologii do otrzymywania metali z rud metali aż do produktu końcowego (np. kabli, profili).

« Back to Glossary Index