Współczynnik odkształcalności liniowej (Moduł Younga) albo sprężystości podłużnej (w układzie jednostek SI) – wielkość określająca sprężystość materiału przy rozciąganiu i ściskaniu. Wyraża ona, charakterystyczną dla danego materiału, zależność względnego odkształcenia liniowego materiału od naprężenia w nim występującego.

« Back to Glossary Index