Napawanie to metoda regeneracji zużytych części stali poprzez pokrycie ich odpowiednią grubością metalu lub stopu. Podczas napawania dochodzi do nadtopienia podłoża i połączenia kohezyjnego elementów

« Back to Glossary Index