Obróbka chemiczna – polega na chemicznym lub fizykochemicznym oddziaływaniu na powierzchnię metalu w celu wytworzenia określonej powłoki ochronnej, która zabezpiecza przed korozją oraz polepsza właściwości wytrzymałościowe materiału. Obróbka cieplno-chemiczna polega na wprowadzeniu do warstwy powierzchniowej przedmiotu obcego pierwiastka, najczęściej na drodze dyfuzji. Podstawowymi sposobami takiego typu obróbki są nawęglanie, węgloazotowanie, cyjanowanie itp.

« Back to Glossary Index