Obróbka cieplna – nazwa zbiorcza obróbek materiałów metalowych, polegających na odpowiednim nagrzewaniu, wygrzewaniu i chłodzeniu do zadanych temperatur. Celem tej obróbki jest zmiana właściwości mechanicznych i plastycznych poprzez zmianę struktury.

Obróbkę cieplną można podzielić na:

  • obróbkę cieplną zwykłą:
   • wyżarzanie,
   • hartowanie i odpuszczanie,
   • przesycenie i starzenie,
  • obróbkę cieplno-plastyczną:
   • niskotemperaturowa,
   • wysokotemperaturowa,
   • z przemianą izotermiczną,
  • obróbka cieplno-chemiczna:
   • nasycanie jednym pierwiastkiem,
   • nasycanie wieloma pierwiastkami,
  • obróbka cieplno-magnetyczna.

Wyżarzanie jest jedną z operacji obróbki cieplnej, która polega na nagrzaniu elementu stalowego do odpowiedniej temperatury, przetrzymaniu jej przez jakiś czas, a następnie powolnym schłodzeniu, ma ono na celu doprowadzenie metalu do równowagi termodynamicznej w stosunku do stanu wyjściowego. Hartowanie prowadzi do poprawienia właściwości mechanicznych materiałów.

« Back to Glossary Index