Obróbka plastyczna – jest to metoda obróbki metali, która polega na wywieraniu narzędziem nacisku na obrabiany materiał, przekraczającego jego granicę plastyczności. W jej wyniku następuje podzielenie lub kształtowanie materiału, zmiana właściwości fizykochemicznych, struktury i gładkości. Ma to na celu trwałą zmianę kształtu i wymiaru obrabianego przedmiotu. Proces kształtowania może przebiegać w warunkach: na gorąco, na półgorąco oraz na zimno. Głównym mechanizmem odkształcania plastycznego jest przemieszczanie się dyslokacji.

Obróbkę plastyczną można wykonywać w 3 zakresach temperatury:

  • na zimno – (duże siły, duża dokładność) do 0,4*temp. top.,
  • na półgorąco – (średnie siły, średnia dokładność) od 0,4 do 0,6* temp. top.,
  • na gorąco – (małe siły, mała dokładność) od 0,6 do 0,9*temp. top.

Jednym z rodzajów obróbki plastycznej jest kucie, proces technologiczny, który polega na odkształcaniu materiału za pomocą uderzeń lub nacisku narzędzi. W procesie tym materiałowi nadaje się odpowiedni kształt, wytrzymałość mechaniczną oraz strukturę. Materiałem początkowym jest przedkuwka, natomiast produktem jest odkuwka.

« Back to Glossary Index