Obróbka skrawaniem – jest to rodzaj obróbki ubytkowej, która polega na ścinaniu małych części obrabianego materiału. Proces ten jest wykonywany za pomocą narzędzi skrawających, cechą charakterystyczną tych narzędzi jest klinowy kształt części roboczej, zwanej ostrzem skrawającym. Przedmiot, jak i narzędzia skrawające muszą zachowywać podczas procesu obróbki odpowiednie położenie i wykonywać odpowiednie ruchy względem siebie. Obróbka skrawaniem wykonywana jest na obrabiarkach.

Rodzaje obróbki skrawaniem:

  • bardzo dokładna,
  • dokładna,
  • średnio dokładna,
  • zgrubna
« Back to Glossary Index