Osteointegracja (osseointegracja) – bezpośrednie strukturalne i czynnościowe połączenie pomiędzy żywą kością i powierzchnią obciążonego wszczepu.

« Back to Glossary Index