Pęknięcia likwacyjne powstają na granicach poszczególnych ziaren podczas krystalizacji substancji szybko oziębianych, ze względu na to, że ziarno jest bogatsze w składniki o wyższej temperaturze topnienia niż brzegi, pęknięcia powstają w przegrzanym obszarze SWC (strefy wpływu ciepła) lub w powtórnie przegrzanych złączach spoin wielowarstwowych.

« Back to Glossary Index