Pirometalurgia – jest to dział metalurgii, który zajmuje się otrzymywaniem metali przy wysokich temperaturach z rud metali oraz metali wtórnych. Pirometalurgia (inaczej metalurgia ogniowa) obejmuje procesy spiekania, świeżenie, redukcji i inne.

« Back to Glossary Index