Przesycanieobróbka cieplna mająca na celu stabilizację austenitu, co zwiększa odporność stali na korozję. Stal nagrzewa się do temperatury, w której nastąpi przemiana austenityczna, a następnie gwałtownie się ją schładza, podobnie jak w przypadku hartowania.

« Back to Glossary Index