Przewodność cieplna to współczynnik przewodnictwa cieplnego określający zdolność substancji do przewodzenia ciepła. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez substancję o większej przewodności cieplnej.

« Back to Glossary Index