Tłoczenie obejmuje szereg różnorodnych procesów obróbki plastycznej, realizowanych głównie w niskich zakresach temperatur i jest stosowany do łączenia, rozdzielania, kształtowania materiałów w postaci blach, folii lub płyt. Tłoczenie przeprowadza się najczęściej na prasach.

« Back to Glossary Index