UNS to zunifikowany system numerowania (Unified Numbering System) jest systemem identyfikacji stopów, używany powszechnie w Ameryce Północnej. Każdy numer UNS odnosi się do konkretnego metalu lub stopu, określając jego konkretny skład chemiczny a w niektórych przypadkach również jego właściwości mechaniczne lub fizyczne.

UNS

« Back to Glossary Index