Utwardzanie wydzieleniowe to wydzielenie w stanie stałym dyspersyjnych faz, które blokując ruch dyslokacji umacniają stop, zwiększając jego wytrzymałość i twardość a obniżając ciągliwość. Może być stosowane tylko w stopach ze zmienną rozpuszczalnością składników. Dzieli się na przesycanie i starzenie.

« Powrót do słownika