Walcowanie jest rodzajem obróbki plastycznej która polega na kształtowaniu materiału na walcarkach, między obracającymi się walcami, rolkami lub przemieszczającymi się względem siebie płaskimi narzędziami. Jest po podstawowa metoda otrzymywania wyrobów hutniczych takich jak blachy, pręty, kształtowniki. Ze względu na temperaturę walcowania wyróżnia się: walcowanie na gorąco, walcowanie na zimno i walcowanie na ciepło.

« Back to Glossary Index