Właściwości mechaniczne materiału określają jego zdolność do ponoszenia obciążeń, są przedmiotem znormalizowanych prób. Jest wiele rodzajów norm, które musi spełnić badany materiał, takie jak np.: normy branżowe, międzynarodowe, tworzyw okrętowych, tworzyw lotniczych, itp.

« Back to Glossary Index