włóknistość powstaje po znacznych odkształceniach plastycznych, co wywołuje kierunkowe ułożenie elementów struktury; jest trudna do usunięcia za pomocą obróbki cieplnej.

« Back to Glossary Index