Wyciskanie jest rodzajem obróbki cieplnej metali, polegacej na tym, że materiał pod naciskiem stempla wypływa prze otwór lub otwory w narzędziu lub przez szczeliny utworzone w narzędziu. Wyróżnia się kilka rodzajów procesu wyciskania: współbieżne, przeciwbieżne, z bocznym wypływem materiału, złożone, specjalne.

« Back to Glossary Index