Wyżarzanie odprężające to obróbka cieplna polegająca na nagrzaniu materiału do odpowiedniej temperatury, wygrzaniu i wolnym studzeniu. Jej celem wyżarzania jest usunięcie naprężeń odlewniczych, spawalniczych, cieplnych oraz spowodowanych przeróbką plastyczną na zimno. Nie dokonuje się zmiana struktury stali.

« Back to Glossary Index