Wyżarzanie to zabieg cieplny polegający na nagrzaniu materiału do określonej temperatury, utrzymaniu go przy tej temperaturze oraz następnym powolnym studzeniu.

« Back to Glossary Index