Żarowytrzymałość jest to odporność metali na obniżanie wytrzymałości mechanicznej (np. rozciąganie, zginanie) w wysokiej temperaturze, odporność na krótko- lub długotrwałych obciążenia. Wzrost żarowytrzymałości zapewniają zazwyczaj te same czynniki, które powodują wzrost żaroodporności.

« Back to Glossary Index