BRANŻE

PRŮMYSLOVÁ ODVĚTVÍ

Branża medyczna

Tytan, jako najbardziej biokompatybilny z metali, znalazł bardzo dużo zastosowań w branży medycznej. Najważniejsze cechy które predysponują go do tego typu zastosowań to jego wysoka wytrzymałość, odporność na korozję w płynach ustrojowych, bio-obojętność, wysoki limit zmęczenia i osteointegracja. Ze stopów tytanu wykonuje się głównie implanty i protezy.

Dotychczas uznawanym za obojętny dla organizmu ludzkiego był tytan grade 5ELI (Ti6Al4V o mniejszej zawartości azotu, tlenu i węgla). Po latach pracy z tym stopem stwierdzono jednak, że zawarty w nim wanad może mieć negatywny wpływ na ludzkie tkanki, dlatego wyparty został przez nowy stop Ti6Al7Nb, gdzie zamiast wanadu stosuje się bioobojętny niob.

Ze względu na swoje własności coraz częściej stosowanym materiałem w medycynie jest tantal. Cechy które skłaniają do jego zastosowań biomedycznych to: odporność korozyjna na płyny ustrojowe człowieka, znakomite własności mechaniczne oraz wysoka twardość. Z tantalu wykonywane są np. implanty stawów biodrowych oraz kolanowych.

Dostarczamy produkty certyfikowane oraz wykonane zgodnie ze standardami dla zastosowań medycznych.

 

 

Wolften, branża medyczna