DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

MOLIBDEN

molibdenMolibden to jeden z najrzadziej występujących pierwiastków na Ziemi, charakteryzuje się odpornością i trwałością w wysokich temperaturach. Jest bardzo popularny w przemyśle oświetleniowym i robi się z niego wsporniki oraz druty trzpieniowe w żarówkach halogenowych. Nasza firma oferuje produkty zawierające molibden oraz jego stopy.
Charakterystyka
WŁAŚCIWOŚCI MOLIBDENU
Chemiczne:
Liczba atomowa: 42 Masa atomowa: 95.96 Temperatura topnienia: 2623°C (2896°K lub 4753°F) Temperatura wrzenia: 4639°C (4912°K lub 8382°F) Faza w temperaturze pokojowej: Stała Klasyfikacja: Metal Okres: 5 Grupa: 6
Fizyczne:
Gęstość: 10.2g/cm3 Czystość: 99.95min Temperatura topnienia: 2623°C Temperatura wrzenia: 4639°C Twardość [HV]: 230 Przewodnictwo elektryczne: 34% IACS Wytrzymałość na rozciąganie: 120-200 psi (temp. pokojowa) 35-85 psi (500°C) 20-30 psi (1000°C) Elongacja: 45% (temp. otoczenia) Moduł sprężystości: 41 psi (500°C) 39 psi (1000°C) Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 4,9 x10-6°C
 
WŁAŚCIWOŚCI TZM
Fizyczne:
Gęstość: 10.2g/cm3 Czystość: 99,4% Mo-Ti-Zr-0,5% 0,08% Temperatura topnienia: 2623°C Temperatura wrzenia: 4612°C Twardość [HV]: 280 Przewodność cieplna: 0,48 Cal/cm2/cm°C/s Opór elektryczny: 6,85 mikro-om-cm Wytrzymałość na rozciąganie: 110 KSI (Mpa) RT Elongacja: 15% Moduł sprężystości: 46000KSI lub 320Gpa
 

Norma

NORMA ASTM B 387 – MOLIBDEN + TZM
molibden 99.95 molibden TZM
forma pręt blacha pręt blacha pręt blacha
norma B 387 B 386 B 387 B 386 B 387 B 386
typ 360 360 361 361 364 364
skład chemiczny C 0.0300 max
O 0.0015 max
N 0.0020 max
Fe 0.0100 max
Ni 0.0020 max
Si 0.0100 max
Mo reszta
C 0.0100 max
O 0.0070 max
N 0.0020 max
Fe 0.0100 max
Ni 0.0050 max
Si 0.0100 max
Mo reszta
C 0.01-0.04
O 0.0300 max
N 0.0020 max
Fe 0.0100 max
Ni 0.0050 max
Si 0.0050 max
Ti 0.40-0.55
Zr 0.06-0.12
Mo reszta
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] 450 ≤ 655 ≤ 450 ≤ 655 ≤ 585 ≤ 690 ≤
Granica plastyczności 0.2% [MPa] 380 ≤ 550 ≤ 380 ≤ 550 ≤ 515 ≤ 585 ≤
Elongacja % 10 ≤ 1 ≤ 10 ≤ 1 ≤ 5 ≤ 6 ≤