TANTAL

TANTAL

Tantalové produkty v naší nabídce

01

tantalove tyce

02

tantalove plechy

03

tantalovy drat

01

tantalove tyce

02

tantalove plechy

03

tantalovy drat

01

tantalove tyce

02

tantalove plechy

03

tantalovy drat

Tantal je přechodný kov se symbolem Ta a atomovým číslem 73. Jeho jméno pochází z řecké mytologie – Tantalos byl králem lýdského města Sipylu a dopustil se strašných zločinů, za něž musel být potrestán. Nestačil ale pouze pozemský trest, a proto byl Tantalos odsouzen k věčným mukám.

Tantal má velmi vysokou teplotu tání, až 3 017°C. Je velmi tvrdý, odolný vůči korozi, kyselinám a zásadám. Jednou z jeho důležitých vlastností je biokompatibilita.

Tantal – použití a aplikace

Kvůli vysoké odolnosti vůči vysokým teplotám je tantal důležitou součástí superslitin. Díky němu jsou trvanlivé, fázově stabilní a zvyšuje jejich obrobitelnost. Komerční superslitiny obvykle obsahují 3 až 12 % tantalu.

ELEKTRONICKÝ PRŮMYSL

kondenzátory, difúzní baterie

CHEMICKÝ PRŮMYSL

zařízení a přístroje, potrubní systémy, zavírací klapky, katalyzátory, vakuové pece, tepelné výměníky

ŠPERKY A KLENOTNICTVÍ

klenoty a hodinářské výrobky

KOSMICKÝ PRŮMYSL

vnitřní prvky spalovacích komor

ZDRAVOTNÍ PRŮMYSL

chirurgické a biomedicínské nástroje, části endoprotéz, diagnostické vybavení

Tantal, použití a aplikace

Tantal a jeho slitiny se používají k výrobě zařízení pro výrobu a zpracování v chemickém průmyslu. Je to ideální materiál pro použití ve vysoce korozivním prostředí a vysokých teplotách. Odolnost proti korozi prodlužuje životnost zařízení a nekontaminuje chemické roztoky přenášené potrubním systémem vytvořeným z tantalu.

Slitiny tantalu se používají také v jiných průmyslových odvětvích: ve zdravotnictví, letectví a elektronice. Z tantalu se vyrábějí kondenzátory, vakuové pece, prvky jaderných reaktorů nebo proudové motory. Tantal je vhodný k obrábění a svařování, používá se v klenotnictví nebo hodinářství.

Díky své plasticitě a vysoké odolnosti vůči korozi je populárním materiálem pro použití v korozivním prostředí vystaveném nadměrným teplotám. Výměníky tepla, potrubí, ventily a nádoby na chlorovodík, bromovodík, kyselinu dusičnou a kyselinu sírovou jsou také vyrobeny z tantalu. Vzhledem k odolnosti tantalu vůči extrémnímu teplu se běžně používá jako stavební materiál vysokoteplotních pecí a také jako vnitřní vrstva pro motory kosmických lodí.

Alloy C-22
Alloy C-22 to stop niklowo-chromowo-molibdenowy, który wykazuje się doskonałą odpornością w środowiskach utleniających. Dzięki zawartości wolframu posiada bardzo wysoką odporność na korozję.

Alloy 200/201
Alloy 200 i Alloy 201 to czysty nikiel techniczny o wysokiej plastyczności, dobrej przewodności cieplnej i wyjątkowej odporności na korozję. Alloy 200 i alloy 201 różnią się zawartością żelaza.

Alloy C-276
Alloy C-276 należy do grupy stopów niklowo-chromowo-molibdenowych z dodatkiem wolframu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję szczelinową, wżery i korozję naprężeniową w utleniających i redukujących mediach

Alloy 330
Alloy 330 to stop austenityczny niklowo-żelazowo-chromowy charakteryzujący się wyśmienitą odpornością na nawęglanie oraz utlenianie w wysokich temperaturach.

Alloy 400
Alloy 400 należy do grupy stopów niklowo-miedziowych z wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i dobrą odpornością na korozję chemiczną. Materiał cechuje się dobrą wytrzymałością na rozciąganie i twardością.

Alloy 600
Alloy 600 to nieutwardzalny stop niklu, chromu i żelaza. Jest to materiał o wszechstronnym zastosowaniu – sprawdza się w szerokim zakresie temperatur – od ujemnych po sięgające ok. 1050°C.

Alloy 601
Alloy 601 to stop niklu, chromu i żelaza z dodatkiem aluminium. Materiał ten wykorzystuje się do zastosowań wymagających odporności na działanie wysokich temperatur i gazów w atmosferach utleniających.

Alloy 625
Ze względu na jego wyjątkową wytrzymałość na gorąco i na zużycie w połączeniu z dobrą odpornością na utlenianie i nawęglanie Alloy 625 może być stosowany w temperaturach aż do 1000°C.

Alloy 718
Alloy 718 to utwardzany wydzielinowo stop niklu, zawierający niob i molibden. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami wytrzymałościowymi na rozciąganie i wysokie temperatury.

Alloy 800/800h/800ht
Alloy 800 zo stop niklowo-żelazowo-chromowy. Stop 800h i 800ht są jego odmianami z tym, że różnica polega na innej zawartości węgla oraz obróbce cieplnej.