TANTAL

Tantalové produkty v naší nabídce

Tantal je přechodný kov se symbolem Ta a atomovým číslem 73. Jeho jméno pochází z řecké mytologie – Tantalos byl králem lýdského města Sipylu a dopustil se strašných zločinů, za něž musel být potrestán. Nestačil ale pouze pozemský trest, a proto byl Tantalos odsouzen k věčným mukám.

Tantal má velmi vysokou teplotu tání, až 3 017°C. Je velmi tvrdý, odolný vůči korozi, kyselinám a zásadám. Jednou z jeho důležitých vlastností je biokompatibilita.

Tantal – použití a aplikace

Kvůli vysoké odolnosti vůči vysokým teplotám je tantal důležitou součástí superslitin. Díky němu jsou trvanlivé, fázově stabilní a zvyšuje jejich obrobitelnost. Komerční superslitiny obvykle obsahují 3 až 12 % tantalu.

ELEKTRONICKÝ PRŮMYSL

kondenzátory, difúzní baterie

CHEMICKÝ PRŮMYSL

zařízení a přístroje, potrubní systémy, zavírací klapky, katalyzátory, vakuové pece, tepelné výměníky

ŠPERKY A KLENOTNICTVÍ

klenoty a hodinářské výrobky

KOSMICKÝ PRŮMYSL

vnitřní prvky spalovacích komor

ZDRAVOTNÍ PRŮMYSL

chirurgické a biomedicínské nástroje, části endoprotéz, diagnostické vybavení

Tantal, použití a aplikace

Tantal a jeho slitiny se používají k výrobě zařízení pro výrobu a zpracování v chemickém průmyslu. Je to ideální materiál pro použití ve vysoce korozivním prostředí a vysokých teplotách. Odolnost proti korozi prodlužuje životnost zařízení a nekontaminuje chemické roztoky přenášené potrubním systémem vytvořeným z tantalu.

Slitiny tantalu se používají také v jiných průmyslových odvětvích: ve zdravotnictví, letectví a elektronice. Z tantalu se vyrábějí kondenzátory, vakuové pece, prvky jaderných reaktorů nebo proudové motory. Tantal je vhodný k obrábění a svařování, používá se v klenotnictví nebo hodinářství.

Díky své plasticitě a vysoké odolnosti vůči korozi je populárním materiálem pro použití v korozivním prostředí vystaveném nadměrným teplotám. Výměníky tepla, potrubí, ventily a nádoby na chlorovodík, bromovodík, kyselinu dusičnou a kyselinu sírovou jsou také vyrobeny z tantalu. Vzhledem k odolnosti tantalu vůči extrémnímu teplu se běžně používá jako stavební materiál vysokoteplotních pecí a také jako vnitřní vrstva pro motory kosmických lodí.

Alloy C-22
Alloy C-22 to stop niklowo-chromowo-molibdenowy, który wykazuje się doskonałą odpornością w środowiskach utleniających. Dzięki zawartości wolframu posiada bardzo wysoką odporność na korozję.

Alloy 200/201
Alloy 200 i Alloy 201 to czysty nikiel techniczny o wysokiej plastyczności, dobrej przewodności cieplnej i wyjątkowej odporności na korozję. Alloy 200 i alloy 201 różnią się zawartością żelaza.

Alloy C-276
Alloy C-276 należy do grupy stopów niklowo-chromowo-molibdenowych z dodatkiem wolframu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję szczelinową, wżery i korozję naprężeniową w utleniających i redukujących mediach

Alloy 330
Alloy 330 to stop austenityczny niklowo-żelazowo-chromowy charakteryzujący się wyśmienitą odpornością na nawęglanie oraz utlenianie w wysokich temperaturach.

Alloy 400
Alloy 400 należy do grupy stopów niklowo-miedziowych z wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i dobrą odpornością na korozję chemiczną. Materiał cechuje się dobrą wytrzymałością na rozciąganie i twardością.

Alloy 600
Alloy 600 to nieutwardzalny stop niklu, chromu i żelaza. Jest to materiał o wszechstronnym zastosowaniu – sprawdza się w szerokim zakresie temperatur – od ujemnych po sięgające ok. 1050°C.

Alloy 601
Alloy 601 to stop niklu, chromu i żelaza z dodatkiem aluminium. Materiał ten wykorzystuje się do zastosowań wymagających odporności na działanie wysokich temperatur i gazów w atmosferach utleniających.

Alloy 625
Ze względu na jego wyjątkową wytrzymałość na gorąco i na zużycie w połączeniu z dobrą odpornością na utlenianie i nawęglanie Alloy 625 może być stosowany w temperaturach aż do 1000°C.

Alloy 718
Alloy 718 to utwardzany wydzielinowo stop niklu, zawierający niob i molibden. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami wytrzymałościowymi na rozciąganie i wysokie temperatury.

Alloy 800/800h/800ht
Alloy 800 zo stop niklowo-żelazowo-chromowy. Stop 800h i 800ht są jego odmianami z tym, że różnica polega na innej zawartości węgla oraz obróbce cieplnej.