TANTAL

Tantalové produkty v naší nabídce

Tantal je přechodný kov se symbolem Ta a atomovým číslem 73. Jeho jméno pochází z řecké mytologie – Tantalos byl králem lýdského města Sipylu a dopustil se strašných zločinů, za něž musel být potrestán. Nestačil ale pouze pozemský trest, a proto byl Tantalos odsouzen k věčným mukám.

Tantal má velmi vysokou teplotu tání, až 3 017°C. Je velmi tvrdý, odolný vůči korozi, kyselinám a zásadám. Jednou z jeho důležitých vlastností je biokompatibilita.

Tantal – použití a aplikace

Kvůli vysoké odolnosti vůči vysokým teplotám je tantal důležitou součástí superslitin. Díky němu jsou trvanlivé, fázově stabilní a zvyšuje jejich obrobitelnost. Komerční superslitiny obvykle obsahují 3 až 12 % tantalu.

ELEKTRONICKÝ PRŮMYSL

kondenzátory, difúzní baterie

CHEMICKÝ PRŮMYSL

zařízení a přístroje, potrubní systémy, zavírací klapky, katalyzátory, vakuové pece, tepelné výměníky

ŠPERKY A KLENOTNICTVÍ

klenoty a hodinářské výrobky

KOSMICKÝ PRŮMYSL

vnitřní prvky spalovacích komor

ZDRAVOTNÍ PRŮMYSL

chirurgické a biomedicínské nástroje, části endoprotéz, diagnostické vybavení

Tantal, použití a aplikace

Tantal a jeho slitiny se používají k výrobě zařízení pro výrobu a zpracování v chemickém průmyslu. Je to ideální materiál pro použití ve vysoce korozivním prostředí a vysokých teplotách. Odolnost proti korozi prodlužuje životnost zařízení a nekontaminuje chemické roztoky přenášené potrubním systémem vytvořeným z tantalu.

Slitiny tantalu se používají také v jiných průmyslových odvětvích: ve zdravotnictví, letectví a elektronice. Z tantalu se vyrábějí kondenzátory, vakuové pece, prvky jaderných reaktorů nebo proudové motory. Tantal je vhodný k obrábění a svařování, používá se v klenotnictví nebo hodinářství.

Díky své plasticitě a vysoké odolnosti vůči korozi je populárním materiálem pro použití v korozivním prostředí vystaveném nadměrným teplotám. Výměníky tepla, potrubí, ventily a nádoby na chlorovodík, bromovodík, kyselinu dusičnou a kyselinu sírovou jsou také vyrobeny z tantalu. Vzhledem k odolnosti tantalu vůči extrémnímu teplu se běžně používá jako stavební materiál vysokoteplotních pecí a také jako vnitřní vrstva pro motory kosmických lodí.